Sista Afia Ft Kuami Eugene Asuoden Lyrics

Sista Afia Ft Kuami Eugene Asuoden Lyrics

Gi dem, sauce
Be you, sauce
Eee, sauce
Eeeeeh eh
Gi dem sauce
Be you, sauce
Eee, sauce
Eeeeeh ehh, sauce
Where we come from wambrɜ aa wu ndi
Nti debiara we dey hustle cos hustle ɜnnti wo ti
Ye nni daama nsu daa na yɜ flexi
2, 4,7 on the streets daa na yɛ sweating
Yea yɛ sika na yɜ di nti na yɜmbu wo nu
Woka m’asɜm aa Steve Wonder nti na mi nhu wu nu
Enti nea yɜmpɜ yɜ police we no want your hands up
Cos we keep the hustle up to avoid the handcuffs
We keep it clean yɜ da na ya da
We make our own money yɜdi na ɜsa a na asa wai
Asuoden, asuoden, asuoden
Yɜ kora no abuoden
Na anuoden su, ni abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa yɜ wo abonten
Asuoden, asuoden, asuoden
Yɜ kora no abuoden
Na anuoden su, ni abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa yɜ wo abonten
Rock star
No be say your body lazy
Edwuma nni ho nti na asɜ mayɜ crazy
Wu ti ashaley botwe na wu tie Jay Z
ɜbɜ yɜ dɜn na yeb3 di sika yi bi?
Nea mu pɜ aa nono
Sɜ medi mu ekyi akoto
Ei, wu nyame sum mpo nie oo Dr Paa Bobo
Wu nni bi aa obiaa mmboa wu
Edwuma yi obiaa ntua wu
Nanso abranteɜ aa mesi du
Cigarette si ma nu
(Herh)
Nyame nti yɜnwi oo PK
Still we dey play, DJ
Flow nu yɜ Akornor tisɜ CK
We all go blow, BJ
Insha allah
Get ready for wahala
Mi nya sika na mi ba aa
Yɜ wanu din niwu paa paa
Asuoden, asuoden, asuoden
Yɜ kora nu abuoden
Na anuoden su, ni abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa yɜ wo abonten
Yɜ ko pɜ sika aba fie nu na
They are snoring
Yɜ di sika nu ba aa wu be hu sɜ
They are calling
Wubɜti sista afia noko fio
Eee am sorry
Banka sef go tell you on the street
Afia dey worry
Maama hadwen wu ntumi nkyerɜ mi foko
Crusing on the highway na ma lighti mi popo
Yɜ twi ni mmii, sɜ yɜ bru aa na ya ka
Yedi ka nti aa yen didi
Yɜti nwum aa na ya sa
Yɜ twi ni mmii, sɜ yɜ bru aa na ya ka
Yedi ka nti aa yen didi
Yɜti nwum aa na ya sa wai
Asuoden, asuoden, asuoden
Yɜ kora nu abu abuoden
Na anuoden su, ni abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa yɜ wo abonten
Asuoden, asuoden, asuoden
Yɜ kora nu abu abuoden
Na anuoden su, ni abuoden
Debiaa we dey hustle
Nti daa yɜ wo abonten
Gi dem sauce
Be you eee, sauce
Eee, sauce

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *